สื่อดิจิทัล วุฒิสภา (Digital Media)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

28 )

มองรัฐสภา 24 ตุลาคม 2560 ประเด็น น้อมใจถวายงาน จัดสร้างพระโกศจันทน์ บูรณะราชรถ ราชยาน

   
Length : 00:48:49
Bit Rate : 96 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 23.95 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

29 )

มองรัฐสภา 18 ตุลาคม 2560 ประเด็น โบราณราชประเพณี พระราชพิธีพระบรมศพ

   
Length : 00:50:12
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 29.01 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

30 )

มองรัฐสภา 19 ตุลาคม 2560 ประเด็น แนะปชช.ศึกษาเส้นทางก่อนร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

   
Length : 00:43:44
Bit Rate : 48 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 20.01 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >(21) >> (64)

เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

28 )

เดินหน้า รธน .9 ก.พ. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

29 )

เดินหน้า รธน .3 ก.พ. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

30 )

เดินหน้า รธน .2 ก.พ. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 >> (13)

กรรมาธิการพบประชาชน   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

28 )

กมธ. พบ ปชช 6 ก.พ. 60

   
Length : 00:29:19
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 26.79 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

29 )

กมธ. พบ ปชช 31 ม.ค. 60

   
Length : 00:30:26
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.81 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

30 )

กมธ. พบ ปชช 30 ม.ค. 60

   
Length : 00:30:30
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.87 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 >> (13)

เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   [ 48 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

28 )

14 กรกฎาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:40:34
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 37.06 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

29 )

12 กรกฎาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:43:26
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 39.69 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

30 )

10 กรกฎาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:51:32
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 47.08 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 >> (16)ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is