สื่อดิจิทัล วุฒิสภา (Digital Media)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

25 )

มองรัฐสภา 30 ตุลาคม 2560 ประเด็น ประเมิน 1 เดือนการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

   
Length : 00:50:46
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 46.38 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

26 )

มองรัฐสภา 26 ตุลาคม 2559 ประเด็น ด้วยพระบารมี “ในหลวง“ เชื่อมสัมพันธไมตรีไทย - ตปท.แน่นแฟ้น

   
Length : 00:50:27
Bit Rate : 56 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 24.37 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

27 )

มองรัฐสภา 25 ตุลาคม 2560 ประเด็น ผู้ถวายงานชิ้นสุดท้าย “พระเมรุมาศ“

   
Length : 00:51:03
Bit Rate : 96 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 23.76 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >(20) >> (64)

เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

25 )

เดินหน้า รธน .17 ก.พ. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

26 )

เดินหน้า รธน .16 ก.พ. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

27 )

เดินหน้า รธน .10 ก.พ. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 >> (13)

กรรมาธิการพบประชาชน   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

25 )

กมธ. พบ ปชช 13 ก.พ. 60

   
Length : 00:33:34
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 30.67 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

26 )

กมธ. พบ ปชช 12 ก.พ. 60

   
Length : 00:30:05
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.49 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

27 )

กมธ. พบ ปชช 7 ก.พ. 60

   
Length : 00:28:09
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 25.72 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 >> (13)

เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   [ 48 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

25 )

24 กรกฎาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:43:24
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 39.65 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

26 )

21 กรกฎาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:43:46
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 39.98 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

27 )

19 กรกฎาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:43:02
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 39.32 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 >> (16)ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is