สื่อดิจิทัล วุฒิสภา (Digital Media)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

22 )

มองรัฐสภา 2 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น สนช.เสนอ IPU ให้เอกชนร่วมขับเคลื่อนพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

   
Length : 00:49:13
Bit Rate : 32 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 21.77 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

23 )

มองรัฐสภา 1 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม - การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

   
Length : 00:51:03
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.02 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

24 )

มองรัฐสภา 31 ตุลาคม 2559 ประเด็น สานพระราชปณิธาน “การแพทย์ฉุกเฉิน“ เพื่อคนไทย

   
Length : 00:45:43
Bit Rate : 32 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 22.60 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >(19) >> (64)

เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

22 )

เดินหน้า รธน .2 มี.ค. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

23 )

เดินหน้า รธน .24 ก.พ. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

24 )

เดินหน้า รธน .23 ก.พ. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 >> (13)

กรรมาธิการพบประชาชน   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

22 )

กมธ. พบ ปชช 27 ก.พ. 60

   
Length : 00:32:17
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 29.49 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

23 )

กมธ. พบ ปชช 21 ก.พ. 60

   
Length : 00:31:04
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 28.38 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

24 )

กมธ. พบ ปชช 20 ก.พ. 60

   
Length : 00:32:07
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 29.34 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 >> (13)

เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   [ 48 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

22 )

28 กรกฎาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:50:40
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 46.29 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

23 )

26 กรกฎาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:45:36
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 41.66 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

24 )

25 กรกฎาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:44:31
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 40.67 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 >> (16)ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is