สื่อดิจิทัล วุฒิสภา (Digital Media)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

19 )

มองรัฐสภา 8 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น สปส.แจงแนวทางขยายอายุรับบำนาญคนประกันสังคม

   
Length : 00:49:55
Bit Rate : 48 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 21.32 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

20 )

มองรัฐสภา 7 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น ตามติดความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

   
Length : 00:49:13
Bit Rate : 56 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 21.38 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

21 )

มองรัฐสภา 6 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น เป้ิดแนวคิด ปรับแก้ั กม.ปฏิรูปการศึกษา-พัฒนาครู

   
Length : 00:50:38
Bit Rate : 80 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.28 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >(18) >> (64)

เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

19 )

เดินหน้า รธน .12 ม.ค. 60 ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไข รธน.

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

20 )

เดินหน้า รธน .9 มี.ค. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

21 )

เดินหน้า รธน .3 มี.ค. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 >> (13)

เจตนารมณ์กฎหมาย   [ 20 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

19 )

เจตนารมณ์ กม. 11 ม.ค. 60

   
Length : 00:20:20
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 18.62 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

20 )

เจตนารมณ์ กม. 4 ม.ค. 60

   
Length : 00:18:30
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 16.94 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 [7]

กรรมาธิการพบประชาชน   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

19 )

กมธ. พบ ปชช 2 ม.ค. 60 การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในกระบวนการยุติธรรม

   
Length : 00:34:41
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 31.68 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

20 )

กมธ. พบ ปชช 7 มี.ค. 60

   
Length : 00:30:15
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.65 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

21 )

กมธ. พบ ปชช 6 มี.ค. 60

   
Length : 00:31:34
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 28.84 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 >> (13)

เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   [ 48 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

19 )

4 สิงหาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:45:15
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 41.34 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

20 )

2 สิงหาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:43:44
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 39.96 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

21 )

1 สิงหาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:46:03
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 42.07 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >> (16)

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง   [ 20 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

19 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 9 ตุลาคม 2560

   
Length : 01:01:40
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 84.69 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

20 )

สนทนากับเยาวชนสภาจำลอง 2 ตุลาคม 2560

   
Length : 00:46:41
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 42.75 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 6 [7]ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is