สื่อดิจิทัล วุฒิสภา (Digital Media)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

16 )

มองรัฐสภา 14 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น ทิศทางการปฏิรูปกฎหมายไทย

   
Length : 00:50:33
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 21.92 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

17 )

มองรัฐสภา 13 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น สื่อสารสังคมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

   
Length : 00:47:20
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 24.97 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

18 )

มองรัฐสภา 9 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น เผยข้อสรุป คกก.ปฏิรูปฯ การเสนอชื่อ “ผบ.ตร.“

   
Length : 00:49:13
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.28 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >(17) >> (64)

เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

16 )

เดินหน้า รธน .16 ม.ค. 60 สมาชิกวุฒิสภา

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

17 )

เดินหน้า รธน .15 ม.ค. 60 การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

18 )

เดินหน้า รธน .13 ม.ค. 60 คณะรัฐมนตรี

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 >> (13)

เจตนารมณ์กฎหมาย   [ 20 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

16 )

เจตนารมณ์ กม. 1 ก.พ. 60

   
Length : 00:26:47
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 24.53 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

17 )

เจตนารมณ์ กม. 25 ม.ค. 60

   
Length : 00:28:13
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 25.84 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

18 )

เจตนารมณ์ กม. 18 ม.ค. 60

   
Length : 00:20:50
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 19.07 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 [6] 7

กรรมาธิการพบประชาชน   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

16 )

กมธ. พบ ปชช 10 ม.ค. 60 การปฏิรูประบบการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน

   
Length : 00:32:47
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 29.96 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

17 )

กมธ. พบ ปชช 9 ม.ค. 60 ความเคลื่อนไหวในรอบ 1 ปี กมธ.การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

   
Length : 00:31:08
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 28.44 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

18 )

กมธ. พบ ปชช 3 ม.ค. 60 กมธ.การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารจัดการจังหวัดที่มุ่งผลสัมฤทธ์

   
Length : 00:32:35
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 29.77 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 >> (13)

เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   [ 48 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

16 )

15 สิงหาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:44:46
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 40.90 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

17 )

9 สิงหาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:45:12
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 41.29 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

18 )

8 สิงหาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:44:49
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 40.95 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >> (16)

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง   [ 20 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

16 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 6 พฤศจิกายน 2560

   
Length : 00:59:22
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 81.55 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

17 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 30 ตุลาคม 2560

   
Length : 00:52:23
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 71.94 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

18 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 24 ตุลาคม 2560

   
Length : 00:55:31
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 76.25 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 5 [6] 7ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is