สื่อดิจิทัล วุฒิสภา (Digital Media)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

13 )

มองรัฐสภา 22 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น สนช.รับปัญหาชาวชัยภูมิ-เพชรบูรณ์ นำสู่การแก้ไข

   
Length : 00:50:35
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 30.96 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

14 )

มองรัฐสภา 20 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

   
Length : 00:50:36
Bit Rate : 56 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 24.67 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

15 )

มองรัฐสภา 15 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น เผยร่าง พ.ร.บ.ฟินเทค รับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเงิน

   
Length : 00:49:59
Bit Rate : 80 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 29.51 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >(16) >> (64)

เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

13 )

เดินหน้า รธน .26 ม.ค. 60 กระบวนการยุติธรรม

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

14 )

เดินหน้า รธน .20 ม.ค. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

15 )

เดินหน้า รธน .19 ม.ค. 60 การไม่แสวงหาประโยชน์ของ สส. สว.

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 >> (13)

เจตนารมณ์กฎหมาย   [ 20 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

13 )

เจตนารมณ์ กม. 22 ก.พ. 60

   
Length : 00:26:34
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 24.32 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

14 )

เจตนารมณ์ กม. 15 ก.พ. 60

   
Length : 00:30:15
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.70 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

15 )

เจตนารมณ์ กม. 8 ก.พ. 60

   
Length : 00:28:42
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 26.28 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 [5] 6 7

กรรมาธิการพบประชาชน   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

13 )

กมธ. พบ ปชช 23 ม.ค. 60 การปฏิรูปการศึกษาของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

   
Length : 00:32:05
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 29.31 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

14 )

กมธ. พบ ปชช 17 ม.ค. 60 การนำร่องเมืองข้าว จ.กาฬสินธุ์

   
Length : 00:29:20
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 26.80 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

15 )

กมธ. พบ ปชช 16 ม.ค. 60 การจัดการข้าวในระบบสหกรณ์

   
Length : 00:29:21
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 26.81 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 >> (13)

เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   [ 48 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

13 )

22 สิงหาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:48:01
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 43.87 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

14 )

21 สิงหาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:40:45
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 37.23 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

15 )

16 สิงหาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:43:10
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 39.44 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> (16)

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง   [ 20 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

13 )   
Length : 00:59:38
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 81.91 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

14 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 14 พฤศจิกายน 2560

   
Length : 00:31:08
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 42.76 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

15 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 13 พฤศจิกายน 2560

   
Length : 00:58:31
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 80.37 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 4 [5] 6 7ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is