สื่อดิจิทัล วุฒิสภา (Digital Media)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

76 )

มองรัฐสภา 19 กรกฎาคม 2560 ประเด็น สนช.ลงพื้นที่ ชลบุรี-ระยอง แก้ปัญหาเมืองอุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว

   
Length : 00:50:25
Bit Rate : 40 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 23.50 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

77 )

มองรัฐสภา 18 กรกฎาคม 2560 ประเด็น ไทยร่วมเวที UN แจงทำตามอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี

   
Length : 00:49:15
Bit Rate : 56 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 21.24 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

78 )

มองรัฐสภา 17 กรกฎาคม 2560 ประเด็น สปท.ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้

   
Length : 00:49:47
Bit Rate : 80 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 28.40 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (15)< 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >(37) >> (64)ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is