สื่อดิจิทัล วุฒิสภา (Digital Media)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

70 )

มองรัฐสภา 31 กรกฎาคม 2560 ประเด็น สปท.ส่งไม้ต่อรัฐบาลสานงานปฏิรูป

   
Length : 00:40:08
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 22.23 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

71 )

มองรัฐสภา 27 กรกฎาคม 2560 ประเด็น ร่วมหาทางออก “ราคายางพาราตกต่ำ“

   
Length : 00:48:55
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 22.33 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

72 )

มองรัฐสภา 26 กรกฎาคม 2560 ประเด็น เปิดขั้นตอนอนุญาตทำงาน “ต่างด้าว 3 สัญชาติ“

   
Length : 00:50:29
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 22.42 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (13)< 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >(35) >> (64)ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is