สื่อดิจิทัล วุฒิสภา (Digital Media)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

46 )

มองรัฐสภา 21 กันยายน 2559 ประเด็น เล็งปรับระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 61 ใหม่

   
Length : 00:47:32
Bit Rate : 80 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 22.45 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

47 )

มองรัฐสภา 21 กันยายน 2559 ประเด็น เล็งปรับระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 61 ใหม่

   
Length : 00:47:32
Bit Rate : 80 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 22.45 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

48 )

มองรัฐสภา 20 กันยายน 2560 ประเด็น บทบาท กกต.หลัง กม.ลูกมีผลบังคับใช้

   
Length : 00:51:00
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 23.04 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (5)< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >(27) >> (64)

เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   [ 48 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

46 )

13 เมษายน 2560 ผู้สูงอายุ

   
Length : 00:54:11
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 49.50 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

47 )

12 เมษายน 2560 โครงการผู้นำฯ ด้วยกระบวนการลูกเสือ

   
Length : 00:54:37
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 49.90 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

48 )

6 เมษายน 2560 การสัมมนา กมธ.การศาสนาฯ ณ เกาะเกร็ด

   
Length : 00:54:51
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 50.10 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (5)< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16]ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is