สื่อดิจิทัล วุฒิสภา (Digital Media)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

37 )

มองรัฐสภา 9 ตุลาคม 2560 ประเด็น ชวนคนไทยออมเงิน ตามแนวคิดในหลวง ร.9

   
Length : 00:48:08
Bit Rate : 48 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 21.94 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

38 )

มองรัฐสภา 5 ตุลาคม 2560 ประเด็น กมธ.พิทักษ์สถาบันฯ กับการน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

   
Length : 00:50:41
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 28.73 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

39 )

มองรัฐสภา 4 ตุลาคม 2560 ประเด็น สนช.รับปัญหาชาวสุรินทร์-ศรีสะเกษ สู่การแก้ไข

   
Length : 00:50:35
Bit Rate : 56 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.75 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (2)< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >(24) >> (64)

เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

37 )

เดินหน้า รธน .13 ม.ค. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

38 )

เดินหน้า รธน .12 ม.ค. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (2)< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13]

กรรมาธิการพบประชาชน   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

37 )

กมธ. พบ ปชช 3 ม.ค. 60

   
Length : 00:32:35
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 29.77 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

38 )

กมธ. พบ ปชช 2 ม.ค. 60

   
Length : 00:34:41
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 31.68 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (2)< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13]

เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   [ 48 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

37 )

16 พฤษภาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:43:39
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 39.88 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

38 )

11 พฤษภาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:40:48
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 37.28 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

39 )

9 พฤษภาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:44:34
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 40.72 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (2)< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 >> (16)ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is