สื่อดิจิทัล วุฒิสภา (Digital Media)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

34 )

มองรัฐสภา 12 ตุลาคม 2560 ประเด็น พระบารมีปกเกล้าชาวสหกรณ์

   
Length : 00:52:06
Bit Rate : 56 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 22.11 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

35 )

มองรัฐสภา 11 ตุลาคม 2560 ประเด็น ชุมชนคอยรุตตั๊กวา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

   
Length : 00:48:15
Bit Rate : 96 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 23.47 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

36 )

มองรัฐสภา 10 ตุลาคม 2560 ประเด็น ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

   
Length : 00:49:58
Bit Rate : 48 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 21.84 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >(23) >> (64)

เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

34 )

เดินหน้า รธน .19 ม.ค. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

35 )

เดินหน้า รธน .16 ม.ค. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

36 )

เดินหน้า รธน .15 ม.ค. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13

กรรมาธิการพบประชาชน   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

34 )

กมธ. พบ ปชช 16 ม.ค. 60

   
Length : 00:29:21
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 26.81 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

35 )

กมธ. พบ ปชช 10 ม.ค. 60

   
Length : 00:32:47
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 29.96 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

36 )

กมธ. พบ ปชช 9 ม.ค. 60

   
Length : 00:31:08
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 28.44 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13

เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   [ 48 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

34 )

24 พฤษภาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:49:16
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 45.01 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

35 )

19 พฤษภาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:42:45
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 39.06 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

36 )

17 พฤษภาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:43:48
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 40.01 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 >> (16)ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is