สื่อดิจิทัล วุฒิสภา (Digital Media)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

31 )

มองรัฐสภา 18 ตุลาคม 2560 ประเด็น โบราณราชประเพณี พระราชพิธีพระบรมศพ

   
Length : 00:50:12
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 29.01 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

32 )

มองรัฐสภา 17 ตุลาคม 2560 ประเด็น แปลงนาข้าวเลขเก้าสีทอง ภูมิสถาปัตยกรรมรอบพระเมรุมาศ

   
Length : 00:48:43
Bit Rate : 48 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 25.55 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

33 )

มองรัฐสภา 16 ตุลาคม 2560 ประเด็น กทม.พร้อมดูแลประชาชนร่วมพระราชพิธีถวายพระเพริงพระบรมศพ ร.๙

   
Length : 00:47:24
Bit Rate : 48 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 20.23 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >(22) >> (64)

เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

31 )

เดินหน้า รธน .27 ม.ค. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

32 )

เดินหน้า รธน .26 ม.ค. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

33 )

เดินหน้า รธน .20 ม.ค. 60

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 >> (13)

กรรมาธิการพบประชาชน   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

31 )

กมธ. พบ ปชช 24 ม.ค. 60

   
Length : 00:31:02
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 28.36 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

32 )

กมธ. พบ ปชช 23 ม.ค. 60

   
Length : 00:32:05
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 29.31 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

33 )

กมธ. พบ ปชช 17 ม.ค. 60

   
Length : 00:29:20
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 26.80 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 >> (13)

เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   [ 48 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

31 )

31 พฤษภาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:38:11
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 34.88 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

32 )

30 พฤษภาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:44:20
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 40.50 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

33 )

26 พฤษภาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:43:56
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 40.14 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 >> (16)ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is