สื่อดิจิทัล วุฒิสภา (Digital Media)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

4 )

มองรัฐสภา 15 กุมภาพันธ์ 2561 ประเด็น กม. EEC สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออก

   
Length : 00:15:43
Bit Rate : 32 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 6.26 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

5 )

มองรัฐสภา 13 กุมภาพันธ์ 2561 ประเด็น ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมลูกเสือรัฐสภาโลก

   
Length : 00:48:54
Bit Rate : 56 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 25.60 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

6 )

มองรัฐสภา 12 กุมภาพันธ์ 2561 ประเด็น สนช.ร่วมติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์

   
Length : 00:50:34
Bit Rate : 80 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 24.34 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >(13) >> (64)

เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

4 )

เดินหน้า รธน .24 ก.พ. 60 การได้มาซึ่งสมาชิก สส. สว.

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

5 )

เดินหน้า รธน .23 ก.พ. 60 การลงพิ้นที่รับฟังความคิดเห็นของ กรธ. จ.เชียงใหม่

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

6 )

เดินหน้า รธน .17 ก.พ. 60 กกต.

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> (13)

เจตนารมณ์กฎหมาย   [ 20 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

4 )

เจตนารมณ์ กม 15 ก.พ. 60 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

   
Length : 00:30:15
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.70 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

5 )

เจตนารมณ์ กม. 8 ก.พ. 60 กองทุนเงินให้กู้ยืมทางการศึกษา

   
Length : 00:28:42
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 26.28 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

6 )

เจตนารมณ์ กม. 1 ก.พ. 60 พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558

   
Length : 00:26:47
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 24.53 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 [2] 3 4 5 6 7

กรรมาธิการพบประชาชน   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

4 )

กมธ. พบ ปชช 21 ก.พ. 60 กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน สนช.

   
Length : 00:31:04
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 28.38 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

5 )

กมธ. พบ ปชช 20 ก.พ. 60 การแต่งตั้งข้าราชการ

   
Length : 00:32:07
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 29.34 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

6 )

กมธ. พบ ปชช 13 ก.พ. 60 การใช้ประโยชน์และการกำหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

   
Length : 00:33:34
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 30.67 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> (13)

เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   [ 48 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

4 )

15 กันยายน 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:44:20
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 40.50 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

5 )

13 กันยายน 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:43:33
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 39.79 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

6 )

12 กันยายน 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:47:12
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 43.12 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >(13) >> (16)

สื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์   [ 11 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

4 )

Spot บทบาทอำนาจหน้าที่ สนช.๓๐วิ

   
Length : 00:00:30
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 0.47 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

5 )

Spot บทบาทอำนาจหน้าที่ สนช.๘นาที

   
Length : 00:08:02
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 7.76 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

6 )

Spot ให้ทางแยกไฟแดง ...จาก สผ.

   
Length : 00:00:31
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 0.48 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 [2] 3 4

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง   [ 20 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

4 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 12 กุมภาพันธ์ 2561

   
Length : 01:00:08
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 82.59 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

5 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 5 กุมภาพันธ์ 2561

   
Length : 00:59:10
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 81.25 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

6 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 15 มกราคม 2561

   
Length : 01:05:06
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 89.42 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 [2] 3 4 5 6 7

กฎหมายเที่ยงตรง   [ 5 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

4 )

กฎหมายเที่ยงตรง 8 พฤศจิกายน 2560

   
Length : 00:59:55
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 82.30 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

5 )

กฎหมายเที่ยงตรง 1 พฤศจิกายน 2560

   
Length : 00:56:00
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 76.91 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 [2]

กิจกรรมดี ๆ กับเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย   [ 12 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

4 )

กิจกรรมดีๆ จากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย 6 ธันวาคม 2560

   
Length : 00:29:59
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 41.19 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

5 )

กิจกรรมดีๆ จากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย 22 พฤศจิกายน 2560

   
Length : 00:28:26
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 39.05 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

6 )

กิจกรรมดีๆ จากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย 15 พฤศจิกายน 2560

   
Length : 00:28:34
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 39.23 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 [2] 3 4ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is