สื่อดิจิทัล วุฒิสภา (Digital Media)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

1 )

กระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - วิทยากร รพีพงศ์ ภูชฎาภิรมย์ [29 พ.ย. 60]

   
Length : 00:54:59
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 75.52 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

2 )

มองรัฐสภา 14 กุมภาพันธ์ 2561 ประเด็น ติดตามผล สนช.พบประชาชน ด้านเศรษฐกิจ-ความต้องการในพื้นที่

   
Length : 00:50:35
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 21.10 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

3 )

มองรัฐสภา 15 กุมภาพันธ์ 2561 ประเด็น กม. EEC สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออก

   
Length : 00:15:43
Bit Rate : 32 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 6.26 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >(12) >> (64)

เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

1 )

เดินหน้า รธน .9 มี.ค. 60 การประชุม สนช.

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

2 )

เดินหน้า รธน .3 มี.ค. 60 การเลือกตั้ง การทุจริต

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

3 )

เดินหน้า รธน .2 มี.ค. 60 การประชุม สนช.ว่าด้วยยาสูบ

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> (13)

เจตนารมณ์กฎหมาย   [ 20 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

1 )

เจตนารมณ์ กม. 8 มี.ค. 60 พ.ร.บ.คณะสงฆ์

   
Length : 00:26:08
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 23.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

2 )

เจตนารมณ์ กม. 1 มี.ค. 60 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบฯ

   
Length : 00:27:15
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 24.95 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

3 )

เจตนารมณ์ กม. 22 ก.พ. 60 ซากดึกดำบรรพ์

   
Length : 00:26:34
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 24.32 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
[1] 2 3 4 5 6 7

กรรมาธิการพบประชาชน   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

1 )

กมธ. พบ ปชช 7 มี.ค. 60 เจตนารมย์ของ รธน.ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ

   
Length : 00:30:15
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.65 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

2 )

กมธ. พบ ปชช 6 มี.ค. 60 สมุนไพรไทย

   
Length : 00:31:34
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 28.84 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

3 )

กมธ. พบ ปชช 27 ก.พ. 60 การรายงานผลการพิจารณาศึกษา ของคณะ กมธ.กิจการสังคมฯ สนช.

   
Length : 00:32:17
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 29.49 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> (13)

เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   [ 48 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

1 )

20 กันยายน 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:43:41
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 39.91 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

2 )

19 กันยายน 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:44:58
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 41.08 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

3 )

18 กันยายน 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:43:09
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 39.43 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >(12) >> (16)

สื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์   [ 11 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

1 )

Spot แนะนำสำนักงาน.

   
Length : 00:04:15
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 3.88 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

2 )

Spot สภาจำลอง 3.15นาที

   
Length : 00:03:21
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 3.26 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

3 )

Spot บทบาทอำนาจหน้าที่ สนช.๖๐วิ

   
Length : 00:01:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 0.94 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
[1] 2 3 4

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง   [ 20 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

1 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 19 มีนาคม 2561

   
Length : 00:59:38
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 81.90 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

2 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 12 มีนาคม 2561

   
Length : 00:58:57
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 80.96 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

3 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 19 กุมภาพันธ์ 2561

   
Length : 00:59:28
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 81.68 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
[1] 2 3 4 5 6 7

กฎหมายเที่ยงตรง   [ 5 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

1 )

กระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - วิทยากร รพีพงศ์ ภูชฎาภิรมย์ [29 พ.ย. 60]

   
Length : 00:54:59
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 75.52 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

2 )

หน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามบทบัญญัติ รธน. 2560 (ตอนที่ 2) [22 พ.ย. 60]

   
Length : 00:59:20
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 81.50 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

3 )

15 พฤศจิกายน 2560 (บุญสงค์ ลาคำ - ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา)

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 82.41 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
[1] 2

กิจกรรมดี ๆ กับเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย   [ 12 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

1 )

กิจกรรมดีๆ จากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย 21 กุมภาพันธ์ 2561

   
Length : 00:30:11
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 41.45 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

2 )

กิจกรรมดีๆ จากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย 13 ธันวาคม 2560

   
Length : 00:29:29
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 40.51 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

3 )

กิจกรรมดีๆ จากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย 29 พฤศจิกายน 2560

   
Length : 00:28:28
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 39.11 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
[1] 2 3 4ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is